Näytelmän maailman hahmottaminen

Tavoitteet Syvennytään tekstiin ja ”käännetään” se asujen kielelle.
Metsästetään sadun tunnelmia ja mielikuvia.
Valmistelut Retkipaikkaan kannattaa tutustua etukäteen, ja kehottaa kerholaisia pukeutumaan kunnolla.
Välineet Liitutaulu, muistivihko, kirjoja, esimerkkivaatteita, kyniä, paperia

Sisältö

  1. Kirjoitetaan taululle keskeiset tapahtumapaikat, henkilöiden nimet, heidän ikänsä, ammattinsa ja sukulaisuussuhteensa sekä ilmeisimmät luonteenpiirteensä.

    Tässä yhteydessä syntynee ajatuksenvaihtoa uusperheistä tai luonnosta. Lapsilla on mielipiteitä hahmoista; niistä aletaan kehitellä visuaalisia aiheita (esim. ominaisvärit).

  2. Pohditaan esityksen epookkia (aikakautta).

    Ohjaajan tuomista kirjoista katsellaan maalaiselämään ja eri aikakausiin liittyviä kuvia, sekä mahdollisesti oikeitakin vaatteita ja esineitä.
  3. Tehdään luontoretki läheiseen metsään. Mietitään värejä ja valoa sekä vaatteita, mitä esim. paimenessa olo tai koulunkäynti edellyttää. Kouluun palattuaan oppilaat piirtävät mieleen tulleita asioita luonnosta ja henkilöhahmoista.

Huomioitavaa

Lapsia voidaan kehottaa tuomaan kodeistaan esitykseen sopivia asusteita. Näitä voidaan käyttää malleina asusteiden valmistamisessa tai lopullisessa esityksessä.

Epookista neuvotellaan muiden ryhmien kanssa, ja viimeisen sanan sanoo ohjaaja.