Puvustus on puhetta asujen keinoin

puvustuskuvitusPuvustustyöpajassa toteutetaan esityksen visuaalinen asu näyttelijöiden asujen osalta. Se syntyy värien, muotojen, liikevaikutelman ja pukuhistorian tapaisten osatekijöiden summana, ja tiiviissä yhteistyössä draamaryhmän kanssa (sovitukset).

Kerholaiset oivaltavat, että kyse ei ole vain koristelusta tai juonen maustamisesta, vaan esityksen sisällön tuottamisesta visuaalisin keinoin. Siksi tekstin teemoihin kannattaa paneutua jo alusta lähtien.

Ryhmäläiset oppivat yhteisen kokonaisuuden luomista. Jokaisen ideat huomioidaan, mutta kaikkia ideoita ei voida toteuttaa.

Esitetyt ohjeet perustuvat pilottijakson kokemuksiin, mutta niiden soveltaminen riippuu paljon kulloisistakin resursseista, tiloista, tms. Puvustus on mahdollista toteuttaa myös pelkästään kirpputorihankintoja tai kotoa tuotuja vaatteita leikellen ja maalaten.

Työpajan arjessa käydään jatkuvaa rajankäyntiä luovuuden ja sotkemisen välillä. Koneiden ja kemikaalien kanssa työskentely edellyttää sopimusta työtavoista. Ryhmän jäsenet voivat toimia esimerkkinä myös muille paikkojen siivoamisessa ja järjestyksen pidossa.