Näytelmän maailman hahmottaminen

Tavoitteet Syvennytään tekstiin ja ”käännetään” se visuaalisuuden kielelle.
Metsästetään sadun tunnelmia ja mielikuvia.
Valmistelut Retkipaikkaan kannattaa tutustua etukäteen, ja kehottaa kerholaisia pukeutumaan kunnolla.
Välineet Liitutaulu, muistivihko, kirjoja eri aikakausilta, kaikenlaisia esineitä, piirustuspaperia, kyniä

Sisältö

Draamaryhmän edelleen muokatessa tekstiään lavastuskerholaiset tekevät oman hahmotuksensa tämänhetkisen tiedon pohjalta.

Draamaryhmän edelleen muokatessa tekstiään lavastuskerholaiset tekevät oman hahmotuksensa tämänhetkisen tiedon pohjalta.

  1. Kirjoitetaan taululle keskeiset tapahtumapaikat, henkilöiden nimet, heidän ikänsä, sukulaisuussuhteensa ja ammattinsa, sekä ilmeisimmät luonteenpiirteensä. ”Syynen” yhteydessä syntyy ajatuksenvaihtoa uusperheistä ja luonnonsuojelusta. Lapsilla on mielipiteensä hahmoista − niistä kehitetään mielikuvia (esim. värit, vaatteet).

  2. Mietitään eri vaihtoehtoja esityksen epookiksi eli aikakausiksi. Vaihtoehtoina ovat Topeliuksen aika, nykyaika ja ”ihan satu”. Lavastaja on tuonut kirjoja, jotka kertovat ihmisten elämästä eri aikakausina (esimerkiksi 1800-luku, 50 vuotta sitten, tämä päivä, scifi-kirjallisuus). Tutustutaan kirjoihin. Draamaryhmäläiset tekevät kuitenkin päätöksen aikakaudesta.

  3. Etsitään tekstistä sen miljööt (koti/kylä ja metsä).

  4. Aloitetaan listan pitäminen asioista, jotka ainakin täytyy esitykseen järjestää. Tähän lisätään omat ideat ja ohjaajan/draamaryhmän toiveet. Lista täydentyy jakson loppuun saakka. On hyvä tässä vaiheessa kysellä oppilailta, onko jollakin kotonaan jotakin tältä listalta. Kannattaa myös pitää ”romulaatikkoa”, josta eri työpajojen osallistujat voivat käydä etsimässä tavaroita ensitarpeeseen.

  5. Tehdään luontoretki läheiseen metsään. Katsellaan eri puulajeja, tarkkaillaan valoa, ja jutellaan mm. siitä, miltä tuntuu olla paljain jaloin kevätlumella. Luokkaan palattuaan oppilaat saavat piirtää lyijykynällä näkemiään asioita. Arkit yhdistämällä syntyy Metsä, josta alkaa hahmottua ”Syynen” luontotunnelma.

Huomioitavaa

Tarvelista muuntuu vielä tulevien työpajakertojen aikana.
Koska lopullinen näytelmäteksti ei vielä ole valmis, voivat näkemykset näytelmän epookista ja roolihahmoista olla erilaisia eri työpajaryhmien välillä.