Tila määrittää tunnelman

lavastuskuvitusLavastustyöpajassa rakennetaan esityksen visuaalinen asu niiltä osin, mikä ei suoranaisesti koske esittäjien vartaloa. Se syntyy värien, muotojen ja valon tapaisten osatekijöiden summana, ja tiiviissä yhteydessä draamaryhmän etenemiseen.

Kerholaiset oivaltavat, että kyse ei ole vain koristelusta tai juonen maustamisesta, vaan esityksen sisällön tuottamisesta visuaalisin keinoin. Siksi tekstin teemoihin kannattaa paneutua jo alusta lähtien.

Ryhmäläiset oppivat yhteisen kokonaisuuden luomista. Jokaisen ideat huomioidaan, mutta kaikkia ideoita ei voida toteuttaa.

Esitetyt ohjeet perustuvat pilottijakson kokemuksiin, mutta niiden soveltaminen riippuu paljon kulloisistakin resursseista, tiloista, tms.

Esitystilan valinta vaikuttaa lavastukseen. Lavastuksen luonne muuttuu paljonkin, jos se sijoitetaan muualle kuin näyttämölle.

Työpajan arjessa käydään jatkuvaa rajankäyntiä luovuuden ja sotkemisen välillä. Kemikaalien ja terävien välineiden kanssa työskentely edellyttää sopimusta työtavoista. Ryhmän jäsenet voivat toimia esimerkkinä myös muille paikkojen siivoamisessa ja järjestyksen pidossa.