Pikku Lauri, Aamulaulu, Reippaat pojat ja Sylvian laulu

Kerhokerta 10, yhteisharjoitus kaikille ryhmille

Tavoitteet Kerrataan ja harjoitellaan jo opittuja lauluja.
Harjoitellaan uusi laulu.
Välineet Säestys-cd
Säestyssoittimia valinnan mukaan
Nuottimateriaali
Soitinostinaatiot

Sisältö

 1. Harjoitetaan huomiokykyä ja reagoidaan nopeasti muiden impulsseihin.
 2. Sähköposti:

  • Muodostetaan piiri ja ohjaaja lähettää liikkeelle sähköpostin ojentamalla terävästi kätensä sivulle ja sanomalla Zip! siihen suuntaan, johon tahtoo vietin lähettää.
  • Viesti kulkee nopeasti koko piirin kättä sivulle ojentamalla (vain kyynärvarresta, että tarvittava tila pysyy kohtuullisena ja viesti kulkee nopeasti).
  • Kiinnitetään huomiota siihen, että sekä Zip-ääni että käden ojennus ovat selkeitä.
  • Seuraavaksi harjoitellaan suunnan vaihto, joka tapahtuu kääntymällä viestin lähettäjään päin ja nostamalla molemmat kädet pystyyn kyynärvarsista ja sanomalla Pop!
  • Viimeksi harjoitellaan viestin lähetys piirin läpi kelle tahansa osallistujista ojentamalla käsi terävästi vastaanottajaa kohti ja sanomalla Zäp!
  • Harjoitusta jatketaan piirissä, ja viestin saanut lapsi saa päättää, mitä ääntä ja liikettä kulloinkin käyttää.

 3. Kerrataan Rekipolska ja Kaiku.

  • Kerrataan Rekipolska laulaen, soittaen ja mahdollisesti tanssien (jos tässä vaiheessa tiedetään, että esityksessä käytetään tanssia tämän laulun kohtauksessa).
  • Kerrataan Kaiku laulaen ja soittaen

 4. Opetellaan uusi laulu, joko Pikku Lauri, Reippaat pojat, Aamulaulu tai Sylvian laulu.

 5. Opetellaan käyttämään laulua kommunikointivälineenä improvisoiden.
 6. Resitatiivi – puhelaulu:

  • Ohjaaja näyttää mallin, käyttää puheen sijasta vapaasti imrovisoitua laulua kertoessaan pienen tarinan tai keskustellessaan lapsen kanssa.
  • Improvisoidaan pieni kohtaus ”kaupassa”, lapsi puhuu ja ohjaaja laulaa vuorosanansa.
  • Lapset keskustelevat laulaen ohjaajan näyttämän mallin mukaan pareittain vapaasti improvisoiden.
  • Keksitään tarinaa laulaen piirissä, kukin jatkaa vuorollaan laulamalla pienen pätkän vapaasti assosioiden ja improvisoiden.

 7. Harjoitellaan ja kerrallaan aiemmin opittuja lauluja ja soitinostinaatioita.

  • Kerrataan Kesäpäivä Kangasalla laulaen ja soittaen.
  • Lauletaan laulu piirissä kädet kyynärvarsista ristiin asetettuna kädet käsissä ja keinutaan kolmijakoisen rytmin tahdissa. Lauluun voi helposti kehittää valssin tai piiritanssin.

Huomioitavaa

Käydään läpi soitinostinatio paperilla, stemmat on kuvattu lyönti-tauko –merkein.

Harjoitellaan soittamista stemma kerrallaan ilman säestystä ja säestyksen kanssa.

Lopuksi soitetaan kaikki stemmat nauhan tai muun säestyksen kanssa.

Esityksessä käytettävät laulut ja niiden määrän voi valita.