Kesäpäivä Kangasalla

Kerhokerta 4 draama- ja soitinrakennusryhmille
Kerhokerta 5 puvustus- ja lavastusryhmille

Tavoitteet Kerrataan aiemmin opitut laulut Kaiku ja Rekipolska.
Opetellaan uusi laulu, Kesäpäivä Kangasalla.
Käytetään ääntä ilmaisuvälineenä.
Opitaan Rekipolskan kolmijakoinen rytmi.
Tila Luokkahuone tai musiikinluokka
Välineet Säestys-cd
Nuottimateriaali
Tarpeen mukaan rytmisoittimia

Sisältö

 1. Lauletaan opitut laulut Rekipolska ja Kaiku.

 2. Opetellaan uusi laulu Kesäpäivä Kangasalla, vain melodia.

  • Ohjaaja soittaa tai laulaa laulun ensimmäisen säkeistön.
  • Ohjaaja laulaa laulun pätkissä säe kerrallaan ilman sanoja, lapset toistavat pätkät kaikuna.
  • Lauletaan koko melodia kolme kertaa ilman sanoja, sanat opetellaan vasta seuraavalla kerralla.

 3. Ohjaaja käy lyhyesti läpi työvaiheet musiikkityöpajoissa. Niissä tehdään rytmi- ja melodiaharjoituksia, opetellaan näytelmässä käytettävät laulut ja mikäli aikaa on, myös soitinostinaatioita.

 4. Keskustellaan lasten kokemuksista teatterissa, konserteissa, elokuvissa tai oopperassa. Onko lasten näkemissä esityksissä ollut mukana musiikkia? Mikä on ollut musiikin rooli esityksen kulussa?

 5. Keskustellaan lasten esiintymiskokemuksista ja jännittämisestä.

 6. Äänenkäyttöharjoitus ”Eläinääniä”
 7. Tämän harjoituksen avulla kannustetaan lapsia esittämään roolia, käyttämään omaa ääntään ilmaisuvälineenä ja kuuntelemaan myös muita.

  • Ohjaaja kuiskaa jokaiselle ryhmän jäsenelle, mitä eläintä he esittävät esim. kana, lehmä, lintu/ käki, sika, lammas, hevonen.
  • Lapset hajautuvat ja alkavat ääntelemään roolinsa mukaisesti.
  • Lapset hakeutuvat omien eläintensä mukaisesti ryhmiin äänien perusteella.

 8. Äänenkäyttöharjoitus ”Laulava käsi”
 9. Tämän harjoituksen tarkoituksena on rohkaista edelleen lasta äänen käytössä ja keskittymään parin kanssa työskentelyyn.

  • Korkea-matala: Ohjaaja liikuttaa kättään ylös ja alas tuottaen samalla ääntä, joka nousee ja laskee käden mukana.
  • Oppilaat toistavat harjoituksen pareittain.
  • Kovaa-hiljaa: Sama harjoitus kahdella kädellä siten, että käsien etääntyessä toisistaan äännellään kovaa ja käsien lähentyessä hiljennetään.

 10. Opetellaan Rekipolskan kolmijakoinen rytmi erilaisilla harjoituksilla.

  • Opetellaan laulun kolmijakoinen rakenne lallattamalla melodiaa piirissä ilman sanoja ja niiaamalla aina, kun alkaa uusi säe.
  • Sama harjoitus toistetaan käsi kädessä piirissä kävellen ja säkeen vaihtuessa vaihdetaan suuntaa, b-osan aikana voidaan vaihtelun vuoksi kävellä sumppuun piirin keskelle kädet ylös nostaen ja takaperin purkautuen.
  • Harjoitellaan säestysostinaation rytmi laskemalla piirissä kävellen askeleita kolmeen.
  • Seuraavaksi istutaan piirissä ja harjoitellaan erottamaan kolmijakoisesta rytmistä ykkönen ja kolmonen lyömällä kädet reisiin ykkösellä ja kolmosella ja levittämällä kakkosella kädet auki sivulle tauon merkiksi.
  • Rytmi harjoitellaan laulun ja myös säestyksen kanssa. Ohjaaja voi säestää itse haluamallaan soittimella tai käyttää säestys-cd:tä.

 11. Mikäli tämän työpajatunnin osallistujat tulevat esityksessä myös soittamaan, käytetään edellisen tuokion harjoituksiin korkeintaan 20 minuuttia ja lisäksi ryhdytään opettelemaan Rekipolskan soitinostinaatioita myös soittimilla. Muussa tapauksessa voi edellisen tuokion harjoituksiin käyttää enemmän aikaa.

  • Kun kolmijakoinen rytmi (taa-tauko-taa) osataan hyvin, siirretään sama rytmi valittuihin rytmisoittimiin.
  • Soittoa harjoitellaan myös laulun ja säestyksen kanssa.