Musiikkityöpajoissa harjoitellaan kehon ja korvan yhteispeliä

laulujamusiikkikuvitusMusiikkityöpajoissa harjoitellaan soittamaan itse rakennetuilla soittimilla ja käyttämään myös omaa kehoa soittamiseen. Lisäksi lauletaan Topeliuksen sanoittamia koululauluja, jotka ovat melodisesti haasteellisia ja äänellisesti kehittäviä.

Musiikkityöpajoissa rohkaistutaan soittamaan ja laulamaan sekä tuottamaan tarinaa musiikin avulla. Yhteismusisoinnissa on tärkeää kuunteleminen ja reagoiminen toisten antamiin impulsseihin.

Musiikkityöpajat sisältävät laulut sanoineen sointumerkein varustettuna, laulujen nuottimateriaalin, ohjeet laulun opetukseen ja harjoitteluun, soitinostinaatioita lauluihin sekä erilaisia kehittäviä rytmi- ja melodiaharjoitteita.

Olemme laatineet työohjeisiin esimerkkitunnit. Ohjeissa olevista harjoituksista voi kuitenkin koota sopivan tunnin mielensä mukaan. Yhden harjoituksen tekemiseen kannattaa varata suunnittelussa aikaa n. 10-20 minuuttia. Esimerkkitunneille valittuihin lauluihin löytyy valmiit soitinostinaatiot. Niitä mukaellen voi säestä muitakin lauluja.

Soitinostinaatio tarkoittaa soittimilla soitettavaa säestys-stemmaa, joka on kuvattu nuotein tai muuten helppotajuisin kuvioin ja merkein. Lauluihin voi halutessaan rakentaa myös tanssikoreografian.

Mikäli aikaa on, muutkin kuin soitinryhmäläiset voivat harjoitella soitinostinaatioita (rytmi- tai sointusäestys). Rytmiikkaan perustuvia soitinostinaatioita voidaan soittaa soittimilla tai ilman, vaikkapa käsillä taputtaen tai koulun omia soittimia hyödyntäen.

Työpajojen edetessä kannattaa tunnin aikana kerrata aina uutena opetellun laulun lisäksi aikaisemmin opitut laulut ja mahdolliset säestykset. Toisto on tärkeää, jotta laulu ja soitto jäävät mieleen ja lihasmuistiin. Laulun opetuksessa voi varioida opetusjärjestystä opettamalla ensin vaihtoehtoisesti sanat tai sävelen.