Kootaan musiikkiteatterin palaset yhteen kokonaiseksi esitykseksi

Tavoitteet Kootaan harjoitellut osiot vaihe kerrallaan esitykseksi.
Harjoitellaan huolehtimaan omasta rekvisiitasta, puvusta ja lavasteista.
Valmistelut Lapset järjestävät esityksessä käytettävän rekvisiitan, lavasteet, soittimet paikoilleen näyttämölle tai sovittuihin paikkoihin ennen harjoituksen alkua.
Välineet Cd-soitin, itse rakennetut soittimet, lavasteet, puvustus ja rekvisiitta, piano (ei pakollinen)

Sisältö

  1. Luetaan repliikit ja esitetään laulut kohtausjärjestyksessä käsikirjoituksen mukaan.

  2. Harjoitellaan viemään rekvisiitat, lavasteet ja puvut oikeille paikoilleen.

  3. Harjoitellaan olemaan hiljaa esityksen läpimenojen aikana ja seuraamaan harjoituksia.

  4. Aloitetaan esityksen kokoaminen näyttämölle vaiheittain. Seuraavaan vaiheeseen voi edetä, kun edellinen kohtaus on saatu loppuun.

  5. Kohtauksittain tehtävästä harjoittelusta edetään mahdollisimman joustavasti läpimenoihin.

Huomioitavaa

Kannattaa harjoitella kohtaukset esitysjärjestyksessä. Tässä vaiheessa voi vielä tehdä muutoksia ja korjauksia repliikkeihin ja käsikirjoitukseen. Pienetkin muutokset on kuitenkin harjoiteltava konkreettisesti näyttämöllä, sanallinen informaatio ei ole riittävää. Tekeminen helpottaa repliikkien muistamista, monet oppivat fyysisen ilmaisun kautta.

On pedagogisesti tärkeää, että lapset oppivat seuraamaan toisten työskentelyä. Ohjaajan tehtävä on seurata lapsia ja jos pienemmissä tehtävissä olevien keskittymiskyky alkaa hiipua, ohjaajan kannattaa hyödyntää lapsia kohtausten sisällä tai antaa lapsille haastavia tehtäviä, jotka auttavat lapsia keskittymään ja tilannetta rauhoittumaan.

Alkuvaiheessa sovitaan, kuka käyttää taustanauhaa ja muita teknisiä laitteita.

Mitä selkeämpiä roolijako ja tehtävät lapsille ovat, sitä nopeammin kokonaisuus hahmottuu ja muistaminen helpottuu.