Kohtausten rakentaminen ja käsikirjoituksen tekeminen

Tavoitteet Harjoitellaan jo opittuja lauluja.
Opitaan työskentelytapa kohtausten rakentamiseen.
Rakennetaan kohtauksia.
Tila Suuri, mielellään tilava jumppa- tai juhlasali, tms.
Välineet Synopsis, vihko, kynä ja kumi kaikille

Sisältö

  1. Lauletaan opitut laulut.

  2. Ryhdytään harjoittamaan kohtauksia synopsiksen mukaisessa kronologisessa järjestyksessä. Ohjaaja kertoo kohtauksen kulun, ja sen jälkeen lapset ohjaajan opastuksella alkavat improvisoida vuorosanoja.

  3. Tuokion lopuksi jokainen kirjoittaa ohjaajan ohjeiden mukaan yhdessä keksityt vuorosanat vihkoon.

Huomioitavaa

Ensimmäisellä kerralla lapset mitä todennäköisimmin tarvitsevat ohjaajalta konkreettisia ideoita, esimerkiksi syntymästä tai hääjuhlasta. On hyvä, että ohjaajalla on valmiina pari omaa ideaa, kuinka alkukohtaukset voisi toteuttaa. Kun työtapa on tullut tutuksi ja alkutilanne on turvallinen, lapset hoitavat itse kyllä tästä eteenpäin pääosan ideoinnista.

Ohjaajan on muistettava, että hänen vastuullaan on, että lopputulos on ehjä kokonaisuus. On tärkeää, että lapset tuntevat, että esitystä tehdään heidän ideoidensa pohjalta, joten se vaatii ohjaajalta hienovaraista opastamista ja korjaamista.

Osa lapsista joutuu olemaan poissa harjoituksista joskus. Silloin ei kannata luoda uutta kohtausta vajaalla miehityksellä, ellei ole aikataulullisesti pakko. Kannattaa harjoittaa jo aikaisemmin tehtyjä kohtauksia.