Aikakausi ja roolien jako

Tavoitteet Harjoitellaan jo opittuja lauluja.
Päätetään, mihin aikakauteen ja paikkaan tarina sijoitetaan.
Jaetaan roolit.
Tila Pienempikin tila käy, esimerkiksi luokkahuone
Välineet Kopioidaan synopsikset draamaryhmän jäsenille.

Sisältö

  1. Lauletaan opitut laulut.

  2. Käydään läpi synopsis kohtaus kohtaukselta.

  3. Jokainen saa ehdottaa, mihin aikakauteen ja paikkaan tarina sijoitetaan (Topelius, nykyaika, joku muu). Äänestetään, mikä aikakausi valitaan.

  4. Käydään läpi roolihenkilöt. Jokainen nimeää sen roolihenkilön, jonka itse ensisijaisesti haluaisi esittää ja toiseksi mieluisen vaihtoehdon. Jos useampi lapsi on valinnut saman roolihenkilön, valinta tehdään arpoen.

  5. Pohditaan, millaisia luonteenpiirteitä liittyy kuhunkin roolihenkilöön. Jos jää aikaa, harjoitellaan roolihenkilöiden luonteiden kuvausta fyysisesti, kuten esimerkiksi, miten ujo ihminen seisoo tai kävelee. Harjoitellaan myös, miten roolihenkilöiden fyysisiä ominaisuuksia voi harjoittaa käytännössä, kuten esimerkiksi, miten hevonen ääntelee ja juoksee.

Huomioitavaa

Kaikille ei välttämättä riitä rooleja. Ohjaajan kannattaakin miettiä valmiiksi muutamia
lisärooleja (Veerun paras kaveri, oravalle puherooli, jne.).

On hyvä, että lapsilla on omia ideoita ja näkemyksiä, mutta heidän on myös hyvä oppia jo tässä vaiheessa, että oma ehdotus ei aina voita.

Roolihenkilöiden luonteita pohtiessa on tärkeää korostaa, että roolihenkilö ei voi olla pelkästään hyvä tai paha.