Arviointi osaksi projektia

Arviointi toimii palautteena Topelius-projektin ohjaajille ja organisoijille. Arviointia tehdään kaksitasoisesti: sekä lapset että ohjaajat arvioivat Topelius-jaksoa.

Lapset voivat täyttää itsenäisesti arviointilomakkeen. Lisäksi lasten kanssa kannattaa jutella projektin onnistumisista ja epäonnistumisista. Lasten palautteet ovat suoria, ja niistä saa hyviä parannusehdotuksia toimintaan.

Projektin arviointi ohjaajien näkökulmasta on tärkeää. Ohjaajat voivat toteuttaa arvioinnin palautekeskustelun merkeissä tai tehdä sen kirjallisesti. Jokaiselle on annettava mahdollisuus antaa palautetta projektin kulusta.

Arviointilomakkeen täyttö ja palautekeskustelut kannattaa tehdä vasta pari viikkoa projektin loppumisen jälkeen.

Malleja arviointilomakkeista

Lasten arviointilomakemalli 1
Lasten arviointilomakemalli 2
Ohjaajien arviointilomakemalli
Yhteistyöverkoston arviointilomakemalli