Kerhokeskus - koulutyön tuki ry

Kerhokeskus - koulutyön tuki on toiminut Topelius-materiaalin hankkeen koordinaattorina ja rahoittajana sekä materiaalin tuottajana ja toimittajana.

Kerhokeskus - koulutyön tuki ry edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja kehittymistä. Se on jäsenjärjestöjensä muodostama lapsi- ja nuorisotyön palvelujärjestö, joka toimii opetuksen ja kasvatuksen alalla yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Kerhokeskus kehittää ja tuottaa palveluja ja sisältöjä

  • kerho- ja opetustoimintaan
  • aamu- ja iltapäivätoimintaan
  • harrastetoimintaan
  • kulttuuri- ja tiedekasvatukseen.

 

kerhokeskus_logo