Vastuuasiat kuntoon heti alusta alkaen

Tärkeimpiä yhteisesti sovittavia asioita ovat vastuukysymykset.

  • Koulupäivien aikana opettajien ohjaamana vastuukysymykset ovat kunnossa.

  • Koulun kerhot kuuluvat koulun vakuutuksen piiriin. Kerhot tulee olla kirjattuna koulun työsuunnitelmaan.

  • Iltapäiväkerhossa, joka ei ole koulun omaa toimintaa, tulee huolehtia siitä, että kerholaiset ovat vakuutettuja esimerkiksi ryhmävakuutuksella. Lisäksi on huolehdittava kerhonohjaajan tapaturma- ja vastuuvakuutuksesta.

Valvonta varmistettava

Kaikki lapset eivät pääse koulutunneilta samanaikaisesti, joten väistämättä joillekin tulee odotusaikaa ennen kerhon alkamista. Tulee huolehtia siitä, että lasten odotusaika on valvottua. Valvonnan toteuttaminen kannattaa suunnitella yhteistyössä koulun rehtorin kanssa.

Jos työpajojen välillä pidetään taukoa, myös näillä tauoilla lasten tulee olla valvottuna. Vastuu lapsista on ohjaajalla.