Tiloja toiminnan mukaan

Topelius-projektiin tarvittavia tiloja ovat

  • esitystila, joka voi olla esimerkiksi koulun juhlasali, näyttämö, ruokala tai aula

  • työpajatila draamaryhmälle (Se voi olla jokin isompi luokka tai koulun sali, loppuvaiheessa olisi hyvä päästä harjoittelemaan esitystilaan.)

  • työpajatila soitinrakennusryhmälle (Paras tila soitinrakennukseen olisi koulun puutyöluokka.)

  • työpajatila lavastusryhmälle (Tavallinen luokkahuone käy, tai jos mahdollista, kuvataideluokka soveltuisi parhaiten.)

  • työpajatila puvustusryhmälle (Puvustusryhmä tarvitsee mm. ompelukoneita, joten käsityöluokka olisi toimivin.)

  • työpajatila laulujen opetukseen (Ryhmän kokoon nähden sopivan kokoinen tila on esimerkiksi luokkahuone tai sali. Musiikkiluokka on myös toimiva, mikäli halutaan käyttää säestämiseen soittimia ja niiden käyttöön on saatu lupa.)

Tiloihin liittyviä käytänteitä

Koska projektissa tarvitaan useita tiloja, kannattaa tilojen varaaminen tehdä hyvissä ajoin. Mikäli projekti toteutetaan iltapäiväkerhotyyppisesti, tulee tilojen käytöstä sopia koulun rehtorin kanssa. Rehtori tietää myös niistä poikkeamista koulun työajoissa, jotka vaikuttavat tilojen käyttöön, kuten esimerkiksi koulun juhlat tai vanhempainillat.

Tiloihin liittyy myös joukko arkisia, mutta tärkeitä yhteisesti sovittavia käytänteitä. tulee sopia ovien avaamisesta, sillä koulun ulkopuolisella ohjaajalla ei automaattisesti ole koulun avaimia käytössään. Työpajaryhmien jäsenet huolehtivat tilojen siisteydestä jokaisen työpajakerran päätyttyä.

Tilojen käytössä on hyvä noudattaa samoja sääntöjä kuin koulutyöskentelynkin aikana. Kouluyhdyshenkilö voi perehdyttää koulun ulkopuoliset ohjaajat sääntöihin ja koulun turvallisuussuunnitelmaan.