Tiedottamista moneen suuntaan

Markkinointi lapsille tulee suunnitella hyvin. Kannattaa miettiä etukäteen, miten lapset innostuvat osallistumaan projektiin ja sitoutuvat siihen.

Huoltajat tarvitsevat tiedon ainakin kokoontumisajoista ja -paikasta, ohjaajista ja siitä, kuka Topelius-projektista vastaa. Jo tässä vaiheessa kannattaa huoltajille esittää kutsu esitykseen.

Opettajapäivä avaa projektin kulkua opettajille, jotka toimivat pääasiallisesti musiikkiteatteriprojektin markkinoijina.

Kun Topelius-projekti toteutetaan koulun tiloissa, tiedotetaan myös koulun muuta henkilökuntaa aikataulusta ja tiloista, joita käytetään.

Muutoksista aikatauluissa tulee ilmoittaa lapsille, huoltajille, koulun henkilökunnalle ja kaikille ohjaajille.

Eväistä energiaa

Kerhotunnit pidentävät lasten työpäivää. Välipala lapsille on tarpeen. Projektin alussa tiedotetaan koteihin, miten välipala hoidetaan; tuovatko lapset omat eväät kotoa vai onko koululta mahdollisuus esimerkiksi ostaa välipalaa.

Kutsu loppuhuipennukseen

Esitystä voi markkinoida julistein koulussa ja lähiympäristössä. Koteihin voidaan lähettää kutsu esitykseen.

Alueen lehtiin ja paikallisradiokanaville kannattaa lähettää lehdistötiedote projektista ja kutsu esitykseen.

Topelius-materiaali sisältää vinkkejä mm. julisteiden ja lehdistötiedotteiden tekemiseen.
Kun esitystä markkinoidaan jo hyvissä ajoin, se motivoi ja sitouttaa projektissa mukana olevia lapsia.