Onnistuneen yhteistyön seitsemän sääntöä

OLE ROHKEA

Kuka tahansa voi olla aloitteentekijänä harrastekerhotoiminnan käynnistämisessä. Helpointa on lähteä liikkeelle tutun yhteistyökumppanin kanssa. Yhteistyö laajenee luonnollisesti ja tarpeen mukaan.

LUO MYÖNTEINEN YHTEISTYÖN ILMAPIIRI

Kaikkien yhteistyöverkoston jäsenten on koettava, että he ovat hyväksyttyjä ja tasaveroisia. Erilaiset toimintatavat ja –kulttuurit ovat yhteistyön voimavara. Verkoston keskinäinen yhteistyö muovautuu ajan kanssa. Innostaminen, kiittäminen ja kannustaminen luovat hyvää työskentelyilmapiiriä.

KUUNTELE LAPSIA JA NUORIA

Harrastekerhot ovat lapsia ja nuoria varten. Lasten ja nuorten toiveet ja palaute ohjaa harrastekerhon suunnittelua, toteutusta ja kehittämistä.

SUUNNITTELE LUOVASTI JA JÄMÄKÄSTI

Hyvät ideat syntyvät myönteisessä ja avoimessa ilmapiirissä. Harrastekerhon käytännön suunnittelu on aikataulutusta ja työnjaosta sekä resursseista sopimista.

MARKKINOI JA TIEDOTA

Kerholaiset ovat harrastekerhon paras markkinoija. Yhteistyöverkoston sisäinen sujuva tiedonkulku on tärkeää. Yhteistyöverkoston työn tuloksista kannattaa tiedottaa rohkeasti.

SITOUDU JA PIDÄ KIINNI SOVITUSTA

Harrastekerhotoiminnan kehittäminen on haasteellista ja antoisaa. Kun tehtävät jaetaan tarpeeksi usean toimijan kesken, työn määrä ja siihen tarvittava aika pysyy kohtuullisena. Vastuuta jaettaessa toiminta ei muodostu yhden ihmisen projektiksi. Verkostossa tulee voida luottaa siihen, että kukin huolehtiin vastuualueestaan.

ILOITSE ONNISTUMISISTA!

Lähde:

Kenttälä & Suomu (2005) Koulu harrastuspaikkana – näkökulmia paikalliseen yhteistyöhön