Topelius-projektia pienesti tai isosti

Topelius-projektin voi toteuttaa yhden tai useamman lapsiryhmän kanssa. Pilottijakso toteutettiin noin 20 oppilaan voimin, mutta materiaali antaa mahdollisuuden laajentaa projektia isollekin joukolle.

  • Yksi ryhmä voi ottaa Topelius-projektin koko lukukauden teemakseen. Tällöin ryhmän jäsenet voivat toteuttaa kaikki työpajat, tai vastuita voidaan jakaa kahden-kolmen lapsen pienryhmille.

    Näin toteutettuna Topelius-projekti tarjoaa pitkäjänteistä työskentelyä ryhmälle. Yhteinen ryhmän tavoite, Topelius-musiikkiteatteriesitys, ja sen toteutuminen vahvistavat me-henkeä.
  • Topelius-projekti on helppo laajentaa esimerkiksi koko koulun tai lähialueen projektiksi. Mukavaa tekemistä riittää isollekin joukolle. Työpajojen moninaisuus ja oheistehtävien runsaus antavat lapsille mahdollisuuden valita itselle mielekästä toimintaa.

    Koko koulun tai lähialueen yhteistyöprojektina Topelius-musiikkiteatteri voi olla rikkomassa ikäkausiin sidottuja ryhmiä, ja lapset saavat mahdollisuuden solmia uusia ystävyyssuhteita. Näin lasten sosiaalinen verkosto laajenee. Kun lasten totutut keskinäiset sosiaaliset suhteet ja roolit murtuvat, myös haitalliset ilmiöt kuten kiusaaminen vähenevät.

    Monen lapsiryhmän yhteistyönä Topelius-projekti tarjoaa usealle aikuisellekin mielenkiintoisia haasteita. Ohjaajina voivat toimia alueen taiteilijat, koulun opettajat, iltapäiväkerhonohjaajat tai lasten vanhemmat. Näin toteutettuna Topelius-projekti tukee yhteistyöverkoston ja eri lapsiryhmien kasvua toimivaksi yhteisöksi.

Valmistauduimme tekemään pilottijakson noin viidenkymmenen lapsen voimin. Osallistujia tulikin vain reilut kaksikymmentä! Kaikki lapset pääsivät näkyviin rooleihin esityksessä, ja jokaisen panos oli tärkeä.