Iltapäiväkerhoihin avustuksia

Mikäli työpajojen ohjaajina toimii muita aikuisia iltapäiväkerhonohjaajina, tulee heidän palkkionsa resurssoida heti suunnitteluvaiheessa. Koulun vanhempainyhdistys saattaa maksaa paikallisen taiteilijan kerhonohjaajaksi, tai kunnan eri hallintokunnat saattavat avustaa paikallisia projekteja, mikäli ne ovat linjassa hallintokunnan oman toiminnan ja tavoitteiden kanssa.

Valtionavustusta 3.-9.-luokkalaisten koululaisten iltapäivätoimintaan

Valtionavustusta 3.-9.-luokkalaisten koululaisten iltapäiväkerhotoimintaan on haettavissa lääninhallituksilta. Lukuvuodelle 2007-2008 myönnettävän valtionavustuksen hakuaika alkaa tammikuussa 2007.

Lääninhallitukset jakavat opetusministeriön vuosittain osoittaman summan avustuksina kerhotoiminnan järjestäjille, kuten koulujen vanhempainyhdistyksille ja muille rekisteröidyille yhdistyksille.

Nuorisotyön yhtenä painopistealueena on lasten ja nuorten iltapäivätoiminnan tukeminen. Tuen tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla nuorille harrastusmahdollisuuksia koulupäivän jälkeen vaihtoehtona toimettomalle yksin olemiselle ja ei-toivotuille aktiviteeteille. Tukemalla myös pienten paikkakuntien harrastustoimintaa pyritään luomaan tasapuoliset edellytykset nuorten osallistumiselle ja lisäämään näin alueellista tasa-arvoa.

Hakuohjeet ja -lomakkeet lääninhallitusten internet-sivuilta:

Ahvenanmaan lääninhallitus
Etelä-Suomen lääninhallitus
Itä-Suomen lääninhallitus
Lapin lääninhallitus
Länsi-Suomen lääninhallitus
Oulun lääninhallitus