Aikataulutus ryhdittää

Valmis työpajaohjelma helpottaa aikatauluttamista. Projektin aikataulu kannattaa suunnitella väljäksi. Usean osa-alueen projektissa tulee aina yllätyksiä matkan varrella. Myös lasten mahdolliset poissaolot kannattaa huomioida työskentelyaikataulussa.

Topelius-materiaalipaketissa on 16 kerran työpajaohjelma. Jokainen materiaalipakettiin suunniteltu työpaja kestää 2 x 45 minuuttia. Työohjeita voi muokata myös omien aikataulujen mukaisesti.
(Linkki työpajaohjeiden etusivulle.)

Topeliusta koulupäivään ja iltapäiviksi

Työohjeiden selkeys ja eri aiheiden toteuttaminen työpajoissa helpottaa työnjakoa. Topelius-projekti voidaan toteuttaa koulutuntien puitteissa, iltapäiväkerhotyyppisesti tai työpajoja voidaan jakaa sekä koulu- että iltapäiviin.

  • Koulupäivän aikana voidaan oppitunneille integroida monia Topelius-projektin toimintaosioita.

  • Iltapäiväkerhoissa taiteilijat ja muut kerhonohjaajat voivat ohjata oman alansa työpajoja.

Mitä useampi toimija on mukana projektin toteuttamisessa, sitä tärkeämpää on suunnitella yhteistyö ja projektin kulku hyvin.

Pilottijaksollamme koulun oppilaisiin ja henkilökuntaan iski voimakkain flunssa-aalto vuosiin. Oppilaista noin puolet kerrallaan oli koulussa terveenä jaksomme aikana. Pientä jännittämistä oli draamaryhmän osalta, kun rooleja ei ollut harjoittelemassa ennen kenraaliharjoitusta kertaakaan kaikki ryhmän jäsenet!

Aikataulujen väljyys olisi vähentänyt ohjaajien stressiä.