Auroran koulu

Auroran koulussa Espoossa toteutetun pilottijakson pohjalta kokosimme työohjeet ja projektiin kulkuun liittyvät osiot Topelius-sivustoon. Ohjeistus perustuu visualisoinnin, dramatisoinnin ja soitinrakennuksen suunnitteluun ja esitestaukseen 2005 ja sen soveltamiseen Auroran koulussa maaliskuussa 2006.

Auroran koulun toimintakulttuuria kuvaavat pyrkimys vahvoihin tukitoimiin ja lasten persoonallisuuden kasvun tukemiseen kulttuurikasvatuksen avulla. Koulussa on vuosiluokat 0-6 ja koulun työpäivää jäsentävä päivänkehäjärjestelmä kurottaa kohti kokopäiväkoulun mallia.

Auroran koulun sivuille