Topeliuksen tekstejä tutkimaan

Zacharias Topeliuksen kirjoittamat tekstit soveltuvat erinomaisesti äidinkielen tunneille. Topeliuksen kirjoituksia voi tutkia monelta eri kannalta.

Vinkkejä

 • Parilukeminen

  Luetaan itsenäisesti Topeliuksen satu. Kaksi lasta lukee saman sadun. Parit keskustelevat sadusta lukemisen jälkeen omassa lukunurkkauksessaan. Pari esittelee sadun juonen muille.

 • Kielen tutkiminen

  Topeliuksen saduissa on sanoja ja käsitteitä, jotka voivat olla nykylapselle vieraita. Etsitään yhdessä luetusta Topeliuksen sadusta sanoja, joita lapset eivät ymmärrä. Etsitään sanoille merkitykset.

 • Sadun opetuksen löytäminen

  Topeliuksella on saduissaan kansallisromantiikalle tyypillinen tapa tarjota kasvatusoppeja. Topeliuksen saduista löytyy opetus. Luetaan Topeliuksen satuja ja etsitään niistä opetuksia. Satuja voi myös jakaa ryhmille luettavaksi, ja ryhmät kertovat omien tiivistelmän omasta sadustaan ja kertovat sadun opetuksen muille. Keskustellaan opetuksista; Miksi niitä on? Pitävätkö ne paikkansa? Onko nykyajan saduissa ja lastenfilmeissä opetuksia?

 • Pikkunäytelmiä opetuksista

  Satujen opetuksista voidaan keksiä pienissä ryhmissä näytelmiä. Pikkunäytelmiä voidaan esittää esimerkiksi vanhempainillassa lasten huoltajille.