Topeliusprojektista näyttely

Esityksen jälkeen Topelius-projektista tehdään näyttely. Näyttelyyn kootaan projektin aikana tehdyt soittimet, puvut ja lavasteet. Näyttelyssä voivat olla esillä myös tehdyt julisteet ja mahdolliset julkaistut lehtikirjoitukset projektista tai esityksestä. Näyttelyssä voi soida tutut koululaulut taustalla.

Arvokas tilaisuus

Näyttely on aina arvokas tilaisuus. Siksi se tuleekin suunnitella ja toteuttaa huolella. Kun näyttelyn rakentaminen on valmis, kutsutaan katsojia paikalla. Kutsu voi olla kirjallinen tai kutsu voidaan esittää suullisesti joko vierailemalla koululuokissa tai tiedottamalla näyttelystä keskusradion kautta.

Näyttelyesineisiin ei yleensä saa koskea, jotta ne eivät mene rikki. Tähän näyttelyyn voidaan laittaa esiin myös kokeiltavia esineitä, esimerkiksi rakennettuja lehmänkelloja. Ne eivät mene helposti rikki.

Opas voi kertoa näyttelyvieraille esillä olevista töistä. Jokaisesta työpajasta voi olla lapsia kertomassa, kuinka mikäkin esine valmistettiin ja missä sitä käytettiin esityksen aikana.

Näyttelyvieraille oma soitin

Näyttelystä saadaan joskus läksiäislahja. Olisikohan tee se itse –teatterin läksiäislahja näyttelyvieraan itse tekemä mehupillioboe? Ohjeita mehupillioboen tekemiseen voivat antaa soitinrakennustyöpajassa olleet lapset.